Hiv-infectie, primaire

ICPC-2: B90; ICD-10: B20

Dr. Benjamin Jelle Visser, prof. Willem Joost Wiersinga

Begripsomschrijving

Na infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) kan bij 50-70% een griepachtig ziektebeeld – het acuut retroviraal syndroom (primaire, acute of recente hiv-infectie) – ontstaan met algemene verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn, moeheid, spier- en gewrichtsklachten, faryngitis, lichtschuwheid, pijn achter de ogen en lymfadenopathie. In wisselende frequenties treden mucocutane verschijnselen op (zoals een maculopapuleus exantheem op de romp, exantheem en vervelling van handen/voeten, orale/genitale ulcera), gastro-intestinale verschijnselen (zoals diarree, misselijkheid, braken) en neurologische verschijnselen (zoals meningitis, encefalitis).

De symptomen van de primaire infectie beginnen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?