Hyperaldosteronisme, primair

ICPC-2: T99; ICD-10: E26

Dr. Bas Havekes, dr. Stijn Peeters

Begripsomschrijving

Primair hyperaldosteronisme, oftewel het syndroom van Conn, is een ziektebeeld gekenmerkt door hypertensie mogelijk in combinatie met hypokaliëmie, gebaseerd op een overproductie van aldosteron door een oorzaak in de bijnier. Deze productie is onafhankelijk van renine. Renineafhankelijke hypersecretie van aldosteron wordt secundair hyperaldosteronisme genoemd en de oorzaak hiervan ligt buiten de bijnier.

Epidemiologische gegevens

De prevalentieschattingen voor primair hyperaldosteronisme bij hypertensie lopen erg uiteen en variëren van 3,2%-12,7% in de eerste lijn en van 1%-29,8% in derdelijns hypertensiecentra. Bij een therapieresistente hypertensie (definitie: bloeddruk niet op streefwaarde ondanks behandeling met 3

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?