Hypertensie, primaire

ICPC-2: K86; ICD-10: I10

Prof. dr. Peter de Leeuw

Begripsomschrijving

De bloeddruk is verhoogd wanneer deze bij herhaalde meting hoger dan of gelijk is aan 140 mmHg systolisch en/of 90 mmHg diastolisch. Daarbij wordt uitgegaan van metingen tijdens het spreekuur. Voor thuismetingen of ambulante 24-uursmetingen gelden andere afkapwaarden (zie tabel). Overigens worden er in de Verenigde Staten lagere waarden aangehouden dan in Europa.

Indien de diastolische bloeddruk normaal is (< 90 mmHg), terwijl de systolische bloeddruk verhoogd is (≥ 140 mmHg), spreken we van geïsoleerde systolische bloeddrukverhoging.

Bloeddrukwaarden waarboven van hypertensie gesproken wordt in relatie tot de soort bloeddrukmeting.
soort meting grenswaarde voor diagnose hypertensie
spreekuurbloeddruk ≥ 140 mmHg

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?