Immunoglobuline E (IgE)/Allergeenspecifiek IgE

Doel

Diagnostiek bij verdenking allergeenspecifiek IgE-gemedieerde type I-allergie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag voor laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht en klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

Totaal IgE. Meting van totaal IgE geschiedt meestal door middel van sandwich-immunoassays, waarbij anti-IgE-antistof (polyklonaal dan wel monoklonaal) gebonden is aan een vaste drager. Na incubatie met serum en wegwassen van irrelevante serumcomponenten wordt eventueel gebonden IgE gedetecteerd door incubatie met een enzymgemerkte antistof, exclusief gericht tegen humaan IgE.

De concentratie aan IgE in serum wordt opgegeven in kilo-units per liter (kU/l), of als units per milliliter (U/ml). Eén internationale eenheid

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord