Incontinentie voor faeces

ICPC-2: D17; ICD-10: R15

Dr. Ad van Bodegraven

Begripsomschrijving

Incontinentie voor faeces is het ongewild verlies van ontlasting (vloeibaar of vast). Kwantitatief wordt dit onderscheiden van soiling, ook wel passieve incontinentie genoemd, waarbij sporen verlies optreden, bijvoorbeeld bij verhoogde intra-abdominale druk.

Bij onwillekeurig (wel aandrang, maar defecatie niet bewust weten binnen te houden) verlies van ontlasting spreekt men van urge-incontinentie.

In deze tekst wordt geen aandacht geschonken aan fecale incontinentie die gepaard gaat met slijm en/of rood bloedverlies; daarvoor wordt verwezen naar Defecatiepatroon, veranderd (aanwijzingen voor coloncarcinoom).

Epidemiologische gegevens

Fecale incontinentie (dagelijks of wekelijks) wordt gemeld door ongeveer 2% van de volwassenen en neemt toe met de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?