Jicht

ICPC-2: T92; ICD-10: M10

Begripsomschrijving

Jicht is een kristalartropathie veroorzaakt door vorming en neerslag van natriumuraatkristallen.

Onderscheiden worden primaire jicht (idiopathische vorm) en secundaire jicht (bekende onderliggende oorzaak), alsook acute jicht en chronische jicht (> 3 aanvallen per jaar of bij de aanwezigheid van tophi of uraatstenen). Opgemerkt dient te worden dat zogenaamde primaire jicht in de meeste gevallen berust op genetisch bepaalde verminderde uitscheiding via de nieren.

Pathofysiologie

Bij jicht zijn de volgende mechanismen van belang: depositie van uraatkristallen in de weefsels, een ontstekingsreactie ten gevolge van kristaldepositie en eventuele destructie van gewrichten en botten als gevolg van deze reactie. De oorzaak van jicht hangt onder andere samen met

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord