Jicht

ICPC-2: T92; ICD-10: M10

drs.Laura Schenning, AIOS Reumatologie

prof.dr.Willem Lems, Reumatoloog

Begripsomschrijving

Jicht is een kristalartropathie veroorzaakt door vorming en neerslag van natriumuraatkristallen.

Onderscheiden worden primaire jicht (idiopathische vorm) en secundaire jicht (bekende onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld nierfunctiestoornis). Onderscheid wordt ook gemaakt tussen acute jicht en chronische jicht (≥ 2 aanvallen per jaar en/of bij de aanwezigheid van tofi en/of erosieve afwijkingen en/of uraatstenen). Opgemerkt dient te worden dat zogenaamde primaire jicht in de meeste gevallen berust op een genetisch bepaalde verminderde uitscheiding van urinezuur via de nieren.

Epidemiologische gegevens

Incidentie in Nederland 3 per 1000 patiënten per jaar, prevalentie 22 per 1000

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?