Knieletsel

ICPC-2: L15; ICD-10: S80

Prof. dr. Jaap Hamming

Begripsomschrijving

Traumatische aandoening van de knie.

Epidemiologische gegevens

Het merendeel van de knieletsels treedt op tijdens sportbeoefening. Jaarlijks doen zich in Nederland naar schatting 2,7 miljoen sportletsels voor, waarvan 37% aandoeningen van de knie betreft. In 50-60% van de gevallen betreft het een trauma bij sport of ontspanning in vrije tijd. Veel van de acute sporttraumata worden op de Spoedeisende-Hulpafdelingen van ziekenhuizen behandeld, in Nederland naar schatting slechts 25% door de huisarts.

De incidentie van aandoeningen van de meniscus in de huisartsenpraktijk is bij vrouwen 1/1000/jaar, bij mannen 2-4/1000/jaar. Aandoeningen van de meniscus worden vooral tussen 15 en 65 jaar gezien, bij mannen drie- tot viermaal zo vaak als bij

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?