Knieletsel

ICPC-2: L15; ICD-10: M25

Begripsomschrijving

Traumatische aandoening van de knie.

Pathofysiologie

Zowel de ligamenten als de menisci worden bij jonge mensen met name bij sport en verkeersongevallen gelaedeerd met als gevolg een functiestoornis. Bij patiënten van middelbare leeftijd kan een meniscusletsel het gevolg zijn van simpel hurken bij een preëxistent degeneratieve meniscus. Het is niet altijd mogelijk het juiste mechanisme van het trauma te achterhalen. Gecombineerde letsels zijn mogelijk. Zo gaat een mediaal collateraal bandletsel door een blocktackle bij voetbal soms met een mediale meniscuslaesie of een voorste kruisbandletsel gepaard.

Epidemiologische gegevens

Het grootste deel van de knieletsels treedt op tijdens de sportbeoefening. Jaarlijks doen zich in Nederland naar schatting 2,7

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?