Leukocyturie zonder infectie

ICPC-2: U98; ICD-10: R82

Prof. dr. Piet ter Wee

Begripsomschrijving

Deze probleemstelling beperkt zich tot de aanwezigheid van leukocyten in de urine, eventueel in combinatie met erytrocyten bij kwalitatief urineonderzoek (teststrook), buiten het kader van lagere urineweginfecties. Leukocyturie (pyurie) wordt op de teststrook gedefinieerd als > 20 leukocyten per ml.

Epidemiologische gegevens

Er bestaan geen goede epidemiologische gegevens over het voorkomen van deze afwijking.

Pathofysiologie

Ontstekingsprocessen van de urinewegen leiden tot de aanwezigheid van leukocyten in de urine. Bij ontstekingsprocessen van de glomeruli zullen ook erytrocyten in de urine aanwezig zijn. Deze erytrocyten kunnen dysmorf zijn door vormveranderingen die ontstaan tijdens passage door het nefron. Leukocyten en erytrocyten kunnen in

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?