Leukoplakie, orale

ICPC-2: D83; ICD-10: K13.2

Prof. dr. Antoine Rosenberg

Begripsomschrijving

Orale leukoplakie is een witte, niet-afschraapbare slijmvliesafwijking met enigszins ruw aspect, vooral voorkomend op tong, lip en het wangslijmvlies die klinisch of histopathologisch niet als een andere witte mondaandoening kan worden gediagnostiseerd. Klinisch manifesteert deze zich als een homogene afwijking (vlak, egaal wit) of als een niet-homogene afwijking, dat wil zeggen verrukeus, nodulair of erosief met behalve een witte tevens een rode component (erytroleukoplakie). Leukoplakie is histologisch veelal benigne, maar bij voorkomende celatypie is dit een premaligne aandoening. De erytroplakie laat vaker een maligne transformatie zien dan leukoplakie.

Epidemiologische gegevens

Leukoplakische veranderingen kunnen bij 1-2% van de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?