Longembolie

ICPC-2: K93; ICD-10: I26

Begripsomschrijving

Een longembolie is een plotselinge afsluiting van een longarterie door een embolus. Longembolie maakt deel uit van het complex van trombo-embolische ziekten, evenals diepveneuze trombose.

Pathofysiologie

De embolus die de longarterie afsluit, is meestal een losgeraakt stuk van een trombus elders in het lichaam. Embolie van vet, lucht of een corpus alienum is mogelijk, maar zeldzaam. Een losgeraakte trombus is, bij volwassenen, in circa 90% afkomstig uit een been- of bekkenvene.

Voor risicofactoren t.a.v. trombo-embolie zie: Diepveneuze trombose (DVT).

Een acute massale longembolie gaat gepaard met ernstige hemodynamische verschijnselen (acute rechtsdecompensatie, acute verlaging van het slagvolume) en acute dood.

Epidemiologische gegevens

Bij 2,6

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?