Longembolie

ICPC-2: K93; ICD-10: I26

Prof. dr. Hugo ten Cate

Begripsomschrijving

Een longembolie is een plotselinge afsluiting van een longarterie door een embolus. Longembolie maakt deel uit van het complex van trombo-embolische ziekten, evenals diepveneuze trombose.

Epidemiologische gegevens

Bij 2,6 patiënten per 1000 inwoners per jaar in Nederland wordt gedacht aan longembolie; circa 30% daarvan blijkt daadwerkelijk een longembolie te hebben. De mortaliteit bij een klinisch evidente longembolie zonder behandeling is ongeveer 30%. Het staat niet vast of patiënten met een onbehandelde kleinere embolie eenzelfde slechte prognose hebben.

Pathofysiologie

De embolus die de longarterie afsluit, is meestal een losgeraakt stuk van een trombus elders in het lichaam. Embolie van vet, lucht of een corpus alienum is mogelijk,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?