Minimal residual disease (MRD) bij hematologische maligniteiten

Doel

Minimal residual disease (MRD)-diagnostiek heeft als doel de hoeveelheid tumorcellen die tijdens of na behandeling van een hematologische maligniteit nog in het beenmerg of bloed van de patiënt aanwezig zijn vast te stellen. Dergelijke informatie maakt het mogelijk om per patiënt de behandeling aan te passen (verminderen of verzwaren).

De effectiviteit van de tumorbehandeling is afhankelijk van diverse factoren. Enerzijds zijn de eigenschappen van de tumorcellen zelf van belang. Deze eigenschappen, zoals immunofenotype, aanwezigheid van bepaalde translocaties, en de in vitro-gevoeligheid voor cytostatica, kunnen reeds bij diagnose worden vastgesteld en hebben prognostische relevantie. Daarnaast spelen individugerelateerde eigenschappen een rol bij de effectiviteit van de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?