MRSA

Meticillineresistente Staphylococcus aureus

Aard pathogeen

Meticillineresistente Staphylococcus aureus is een S. aureus die door het vermogen om een speciaal penicillinebindend eiwit (PBP2a) te produceren resistent is tegen de werking van vrijwel alle β-lactamantibiotica (penicilline, cefalosporine en carbapenem). Bij veel MRSA’s is daarnaast nog sprake van resistentie tegen andere klassen antibiotica, waardoor in sommige gevallen effectieve behandeling van ernstige infecties zeer bemoeilijkt wordt.

Voorkomen

Een beperkt aantal klonen van de MRSA heeft zich wereldwijd kunnen verspreiden; dit is aangetoond met behulp van genetische typeringsmethoden als ‘pulsed field’ gel-elektroforese (PFGE) en spa-typering; oudere typeringsmethoden als faagtypering worden zelden

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?