Mycobacterium leprae

Lepra, ziekte van Hansen

Aard pathogeen

Mycobacterium leprae is een zuurvaste staaf met affiniteit voor de schwanncellen. M. leprae kan niet in vitro gekweekt kan worden en heeft in vivo een extreem lage groeisnelheid (verdubbelingstijd van 14 dagen). In geïnfecteerd weefsel zijn ze microscopisch te zien als bundels intracellulair gelegen staafjes en de dikke lipidenenvelop beschermt ze tegen afbraak in macrofagen en vele bactericide middelen.

Voorkomen

De prevalentie van lepra is tussen 1985 en 2006 afgenomen van 5,2 miljoen naar 220.000 als gevolg van de introductie van de combinatietherapie. Afrika, Azië en Zuid-Amerika behoren tot de gebieden waar lepra het meeste voorkomt. Besmetting vindt vermoedelijk plaats van mens op mens, waarbij secreties uit de luchtwegen een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?