Mycoplasma genitalium

Urethritis

Aard pathogeen

Mycoplasma genitalium wordt gevonden in de tractus genitalis van mannen en vrouwen. De bacterie is uiterst moeilijk te kweken en pas na het beschikbaar komen van DNA-amplificatietests begin jaren negentig van de vorige eeuw is informatie over de pathogene betekenis van deze bacterie beschikbaar gekomen.

Voorkomen

De bacterie wordt zowel bij mannen als bij vrouwen gevonden. De prevalentie is net als bij andere seksueel overdraagbare micro-organismen sterk geassocieerd met het aantal partners en het hebben van onbeschermd seksueel contact. In screeningsonderzoeken onder adolescenten en jongvolwassenen worden prevalenties van 1-2% gevonden; vooral bij mannen met urethritis is de prevalentie sterk verhoogd.

Symptomen

Bij mannen is er een duidelijke relatie tussen de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord