Mycoplasma pneumoniae

Atypische pneumonie

Aard pathogeen

Mycoplasma pneumoniae wordt gevonden in de luchtwegen van de mens. Zoals alle mycoplasmata heeft deze bacterie geen celwand en kleurt daardoor ook niet aan in de gramkleuring. De bacterie heeft een grote affiniteit voor hechting aan luchtwegepitheel.

Voorkomen

M. pneumoniae komt alleen voor bij de mens. Overdracht vindt plaats van mens tot mens via respiratoire secreties (druppelinfecties).

Symptomen

M. pneumoniae is een belangrijke verwekker van bovensteluchtweginfecties met koorts en hoesten. Bij een deel van de patiënten veroorzaakt de bacterie een pneumonie; deze pneumonie wordt aangeduid als atypische pneumonie omdat met routine bacteriologische diagnostiek geen verwekker kan worden aangetoond. De hoogste prevalentie van M. pneumoniae-infecties

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?