Myoglobine

Doel

Vaststellen van spierschade en risico-inschatting op acuut nierfalen.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag van laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Myoglobine wordt tegenwoordig bepaald met behulp van sandwich-immunoassays.

Belasting voor de patiënt

Venapunctie, urineportie of -verzameling.

Materiaalafname/fixatie

Afname van bloed via venapunctie; scheiding van serum of plasma middels centrifugeren. Materiaal is stabiel tot 1 week bij 4 °C en 3 maanden bij -20 °C.1 Voor een bepaling in urine (meestal verzameld over precies 2 of 4 uur) dient de pH 7 te zijn. Hiertoe wordt de urine verzameld in PBS (fosfaatbuffer) met 10g/l BSA. Urine kan tot 2 jaar worden bewaard bij -20 °C.1

Mogelijke

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord