Natrium

Doel

Vaststellen van hypo- of hypernatriëmie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Natrium kan met ionselectieve elektroden (ISE) of vlamfotometrisch gemeten worden.

Belasting voor de patiënt

Venapunctie, urineportie of vierentwintiguursurine.

Voorbereiding patiënt

Geen specifieke voorbereiding; afname kan op elk moment van de dag plaatsvinden.

Materiaalafname/fixatie

Afname van bloed middels venapunctie; scheiding van serum of plasma middels centrifugeren. Vindt de bepaling niet op dezelfde dag plaats, dan dient het monster gekoeld te worden bewaard.

Stoorfactoren

De meting van Na+ in serum gebeurt met een ionselectieve elektrode (ISE) of vlamfotometrisch. ISE-metingen in

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?