Neuronspecifiek enolase (NSE)

Doel

Vaststellen tumormarker voor longcarcinoom en bepaalde endocriene tumoren.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Neuronspecifiek enolase (NSE-)bepalingen worden uitgevoerd op basis van sandwich-immunoassays. Standaardisatie is internationaal niet geregeld, zodat onderlinge vergelijking van verschillende assays moeilijkheden oplevert.

Mogelijke toepassingen

■ bij follow-up (en mogelijk diagnostiek) van patiënten met kleincellig longcarcinoom (SCLC) en neuro-endocriene tumoren (neuroblastoom, carcinoïd)

■ mogelijk bij andere maligniteiten (waaronder andere longcarcinomen); het percentage patiënten met verhoogde waarden is hier zeer klein

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?