Nierschade, acute

ICPC-2: U99; ICD-10: N17

Prof. dr. Piet ter Wee

Begripsomschrijving

Ziektebeeld, gekenmerkt door een snelle achteruitgang van de glomerulaire filtratiesnelheid (uren-dagen), zich uitend in een snelle stijging (ten minste 44 µmol/L per dag) van het creatinine in serum of plasma met daarbij meestal een afname van de urineproductie. Voor bijkomende begrippen wordt verwezen naar de probleemstelling Nierschade, algemeen.

Epidemiologische gegevens

De incidentie in de algemene populatie is laag (0,2 per 1000 per jaar).

Pathofysiologie

De oorzaak van acute nierschade kan prerenaal, renaal of postrenaal zijn. Bij prerenale nierinsufficiëntie is er een verminderde bloeddoorstroming door de nier met als gevolg daling van de glomerulaire filtratiesnelheid. Zeker indien dit langer blijft bestaan, kan zuurstoftekort met

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?