Nierschade, algemeen

ICPC-2: U99; ICD-10: N17;N18

Prof. dr. Piet ter Wee

Begripsomschrijving

Aandoening van de nieren, gekenmerkt door een verminderde glomerulaire filtratiesnelheid, zich uitend in een verhoogde creatinineconcentratie in serum of plasma, en/of eiwitverlies met de urine.

De indeling vindt plaats op basis van het beloop in acute (ontstaan in uren tot dagen, mogelijk reversibele) nierschade en chronische (irreversibele) nierschade, en vervolgens op basis van de onderliggende oorzaak in prerenaal, renaal en postrenaal.

Bijkomend kan er sprake zijn van oligurie (urineproductie 50-400 ml/dag), anurie (< 50 ml/dag), normale urineproductie, of polyurie (> 3000 ml/dag), afhankelijk van de ernst en de duur van de nierinsufficiëntie en/of eiwitverlies met de urine.

Acute en chronische nierschade worden in aparte klinische

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?