Nierschade, chronische

ICPC-2: U99; ICD-10: N18

Prof. dr. Piet ter Wee

Begripsomschrijving

Van chronische nierschade (CNS) wordt gesproken als er meer dan drie maanden sprake is van persisterende albuminurie of persisterende afwijkingen in het urinesediment al dan niet gepaard gaande met een verminderde glomerulaire filtratie, óf wanneer sprake is van een verminderde glomerulaire filtratie met of zonder aanwijzingen voor nierschade (= persisterende albuminurie of sedimentsafwijkingen).

Chronische nierschade wordt onderverdeeld in vijf stadia (tabel). Van preterminale nierschade wordt gesproken bij stadium 5 als er nog geen sprake is van dialyse.

Epidemiologische gegevens

Het aantal mensen met chronische nierinsufficiëntie stadium 3 en 4 kan in Nederland worden geschat op ruim 85 000.

Eind 2022 waren in Nederland 6174

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?