Obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS)

ICPC-2: P06; ICD-10: G47.3

Drs. Ümit Karaca, dr. Martijn de Kruif

Begripsomschrijving

Obstructieve slaapapneu (OSA) betekent dat de ademhaling tijdens de slaap herhaaldelijk wordt belemmerd door collaps van de bovenste luchtwegen, waarbij er een partiële (‘hypopneu’) of complete obstructie (‘apneu’) kan plaatsvinden. Dit kan de slaap verstoren en leiden tot slaperigheid en vermoeidheid overdag, aandachts- en concentratiestoornissen en tot verstoring van cardiovasculaire en metabole functies.

Een slaapapneu/hypopneu van tien seconden of meer wordt als pathologisch beschouwd. Volgens de Nederlandse CBO-richtlijn kan men de ernst van het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) als volgt indelen: mild (AHI 5-15), matig (AHI 15-30) en ernstig (AH I> 30). AHI staat voor

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?