Osmotische resistentie van erytrocyten

Osmotische fragiliteit van erytrocyten

Doel

Het meten van de osmotische resistentie van erytrocyten, dat wil zeggen hun vermogen water op te nemen totdat dit tot lysis van de erytrocyten leidt.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

In de klassieke test worden erytrocyten gesuspendeerd in een reeks hypotone NaCl-oplossingen. Fotometrisch of visueel wordt gemeten bij welke NaCl-concentratie 50% van de erytrocyten lyseren.

Een gevoeliger bepaling is de AGLT-test (acidified glycerol lysis time). Erytrocyten worden in een zure glyceroloplossing gesuspendeerd en met behulp van een registrerende fotometer wordt de tijd gemeten tot de helft van de erytrocyten gelyseerd is.1

Belasting voor de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?