Otitis media met effusie (OME)

ICPC-2: H72; ICD-10: H65

Prof. dr. Robert Stokroos

Begripsomschrijving

Otitis media met effusie (OME, glue ear) is een conditie van het middenoor, gekarakteriseerd door ophoping van vloeistof achter een gesloten trommelvlies, zonder duidelijke tekenen van een acute infectie. De symptomen kunnen bestaan uit een verminderd gehoor en communicatieproblemen als gevolg hiervan, spraak-taalachterstand, een verstopt gevoel in het oor of oorpijn. OME verloopt ook wel eens symptoomloos, met name op jonge leeftijd.

Epidemiologische gegevens

OME komt vooral voor bij jonge kinderen, met een incidentiepiek bij nul- tot vierjarigen. Op eenjarige leeftijd heeft 80% van de kinderen ten minste één episode van OME doorgemaakt. De prevalentie van OME daalt met het stijgen van de leeftijd. OME wordt bij 2-4% van de zeven- tot

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?