Palpabele mammatumor

ICPC-2: X19; ICD-10: N63

Begripsomschrijving

Een palpabele mammatumor is een hoeveelheid weefsel met afwijkende consistentie ten opzichte van het overige mammaweefsel.

Pathofysiologie

Waardoor mammaklierweefsel verandert in benigne of maligne tumor, is grotendeels onbekend.

Epidemiologische gegevens

Benigne tumoren komen vaker voor bij jonge dan bij oudere vrouwen. Het omslagpunt ligt rond 50 jaar (figuur 1).1

De prevalentie van mammacarcinoom bij een patiënt met een palpabele afwijking ligt tussen 9-11%. Ze varieert sterk met de leeftijd: < 1% bij vrouwen jonger dan 40 jaar, 9% bij vrouwen tussen 41 en 55 jaar en 37% bij vrouwen van 55 jaar en ouder.2

Figuur 1 Procentuele verdeling van mammatumoren naar leeftijd.1

Bij mammografie van palpabele mammatumoren werd in een huisartsenpopulatie

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?