Pancreaselastase, in feces (p-elastase)

Doel

Onderzoek van de exocriene pancreasfunctie.

Benodigde klinische informatie

Standaardgegevens bij aanvraag laboratoriumonderzoek.

Beschrijving methoden

De bepaling van pancreaselastase (p-elastase) gebeurt met een immunochemische bepaling (ELISA).

Belasting voor de patiënt

Inleveren van een kleine portie verse, niet waterige feces, niet verontreinigd met urine.

Materiaalafname/fixatie

Geen bijzondere maatregelen nodig, materiaal drie dagen houdbaar bij kamertemperatuur.

Mogelijke toepassingen

Alle verdenkingen van exocriene pancreasinsufficiëntie, zoals:

■ chronische pancreatitis, vaak ten gevolge van alcoholmisbruik of obstructief proces

■ cystische fibrose

■ steatorroe

■ malabsorptiesyndroom.

De bepaling van p-elastase vervangt andere exocriene

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?