Papillomavirus (HPV)

Aard pathogeen

Papillomavirussen zijn DNA-virussen en horen tot de familie van de Papovaviridae.

Voorkomen

Papillomavirussen komen overal ter wereld voor, er zijn meer dan 100 HPV-typen bekend. De virussen zijn heel erg soortspecifiek. Humane papillomavirussen komen dus alleen bij de mens voor en zijn van mens op mens overdraagbaar. Er zijn huidtypen en slijmvliestypen. De virussen vermenigvuldigen zich in de basale laag van de huid. Contact met deze cellen is nodig voor een infectie. Dit volgt veelal op beschadiging van huid of slijmvlies.

Symptomen

Als gevolg van een infectie ontstaat na verloop van enige weken een afwijking. Op de huid zijn dat wratten. Infectie van het anogenitale gebied komt ook regelmatig voor. Als gevolg van infectie met deze virussen ontstaan hier genitale wratten.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?