Parvovirus B19

Vijfde ziekte

Aard pathogeen

Parvovirus B19 is een DNA-virus en hoort tot de familie van de Parvoviridae.

Voorkomen

Het virus komt overal ter wereld voor. Transmissie verloopt waarschijnlijk hoofdzakelijk via secreten van de bovenste luchtwegen. Maar transmissie via bloed (bij transfusies) komt ook zeker voor.

Symptomen

Wel 50% van de infecties verloopt zonder symptomen. In de eerste fase vindt er vooral een viremie plaats met koorts, spierpijn en malaise als weinig specifieke klachten. Deze klachten kunnen door de typische roodheid, erythema infectiosum, gevolgd worden. Dit erytheem openbaart zich veelal in het gelaat (slapped cheeks) maar zit ook op de romp en verspreidt zich naar de bovenarmen. Bij expositie aan warmte (douche) keert het vaak terug. In een klein percentage ontstaat (vooral

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?