Pneumocystis jirovecii

Aard pathogeen

Pneumocystis jirovecii (voorheen P. carinii, ook P. jiroveci met een enkele i wordt veel aangetroffen) is een eencellige fungus (gist). Het is niet bekend of P. jirovecii een reservoir heeft buiten de mens.1

Symptomen

Symptomatische P. jirovecii-infecties (Pneumocystis-pneumonie ofwel Pneumocystis carinii pneumonia; PCP) zijn sterk gecorreleerd met immunosuppressie. Incidenteel geeft P. jirovecii een interstitiële pneumonie bij neonaten. De symptomen bij HIV-geïnfecteerden omvatten meestal koorts, niet-productieve hoest en gewichtsverlies. PCP ten gevolge van non-HIV-immunosuppressie presenteert zich vaker met een acute respiratoire insufficiëntie. In zeldzame gevallen geeft P. jirovecii een gelokaliseerde infectie met een of meer nodulaire (granulomateuze)

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?