Pneumonie

Begripsomschrijving

Pneumonie is een ontsteking van het longparenchym.

Bij pneumonie wordt onderscheid gemaakt tussen community acquired pneumonia (CAP) en nosocomiale pneumonie. De reden van dit onderscheid is het verschil in verwekker(s), gerelateerd aan de plaats van ontstaan, het onderliggend lijden en de therapiekeuze. Onder CAP wordt verstaan een pneumonie die buiten het ziekenhuis (thuis) of gedurende drie dagen na opname in het ziekenhuis ontstaat.

Onder nosocomiale pneumonie wordt verstaan een pneumonie welke ontstaat 48 uur na opname in het ziekenhuis.

Pathofysiologie

Microbiologische verwekkers kunnen de long bereiken via (micro)aspiratie vanuit de naso-orofarynx, via inhalatie van infectieuze aërosolen of via hematogene verspreiding vanuit een extrapulmonale

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord