Preconceptiezorg

1CPC-2: A98; 1CD-10: Z 31.5

Begripsomschrijving

Voorkómen van afwijkingen en ziekten bij moeder en kind door het opsporen en zo mogelijk elimineren van risicofactoren vóór de bevruchting. Preconceptiezorg is bedoeld als primaire preventie.

De eerste vindt meestal plaats (ver) na de 8e zwangerschapsweek, dus als de placentaontwikkeling en organogenese in aanleg (vrijwel) voltooid zijn. Juist de eerste weken van de zwangerschap blijken mede bepalend te zijn voor de uitkomst van de zwangerschap.

Met preconceptiezorg is het mogelijk echtparen optimaal voor te bereiden op een zwangerschap door bijvoorbeeld (al dan niet bekende) risicofactoren op te sporen, teratogene medicatie aan te passen en levenstijl te veranderen.

Pathofysiologie

De organogenese en aanleg van de placenta vinden plaats in het eerste

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord