Preconceptiezorg

ICPC-2: A97 ICD-10: Z31.5

Prof. dr. Eric Steegers

Begripsomschrijving

Voorkómen van afwijkingen en ziekten bij moeder en kind door het opsporen en zo mogelijk elimineren van risicofactoren vóór de bevruchting. Preconceptiezorg is bedoeld als primaire preventie.

De eerste controle vindt meestal plaats (ver) na de 8e zwangerschapsweek, dus als de vroege placentaontwikkeling en organogenese (vrijwel) voltooid zijn. Juist de eerste weken van de zwangerschap blijken medebepalend te zijn voor de uitkomst van de zwangerschap.

Met preconceptiezorg is het mogelijk echtparen optimaal voor te bereiden op een zwangerschap door bijvoorbeeld (al dan niet bekende) risicofactoren op te sporen, teratogene medicatie aan te passen en levensstijl te veranderen.

Pathofysiologie

De organogenese en de vroege aanleg van de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?