Prostaatcarcinoom

ICPC-2: Y77; ICD-10: C61

Dr. Joep van Roermund, prof. dr. Gommert van Koeveringe

Begripsomschrijving

Maligniteit, uitgaande van de prostaat. Bij prostaatcarcinomen gaat het in 95% om adenocarcinoom, in de overige 5% om plaveiselcel- of overgangsepitheelcarcinoom, dat ontstaat uit de periurethrale klierbuizen.

Prostaatcarcinoom.

Epidemiologische gegevens

Prostaatkanker is de tweede meest voorkomende kwaadaardige tumor bij mannen in westerse landen. De incidentie van en sterfte aan prostaatkanker zijn sterk afhankelijk van de leeftijd. De helft van de patiënten met prostaatcarcinoom is bij het stellen van de diagnose 75 jaar of ouder. Vóórkomen onder de leeftijd van 55 jaar is zeldzaam, maar kent wel een agressiever beloop.

De incidentie is vooral in het afgelopen decennium sterk gestegen, voornamelijk

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?