Renine

Plasmarenineactiviteit Renine-angiotensine-aldosteronsysteem

Doel

Evaluatie van de activiteit van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS).

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, geboortedatum, geslacht); medicijngebruik, zoutgebruik, dropgebruik, lichaamshouding bij bloedafname.

Beschrijving methoden

Er zijn twee meetmethoden in zwang:

1 meting van de plasmarenineactiviteit (PRA). Hierbij wordt tijdens een incubatie van het patiëntenplasma in vitro bij een temperatuur van 37 °C de vorming van angiotensine I (A-I) geregistreerd. Dit gebeurt door kwantificering van A-I op tijdstip 0 en na 2 uur met behulp van een radio-immunologische meting. Het PRA-resultaat wordt uitgedrukt als nmol A-I/l/uur

2 meting van de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord