Reticulocyten

Doel

Reticulocyten zijn de voorlopers van erytrocyten. Het tellen van reticulocyten in het perifere bloed geeft op een eenvoudige manier een aanwijzing over de aanmaak van rode cellen in het beenmerg. Bij een verhoogde aanmaak van erytrocyten neemt het aantal reticulocyten toe. Het aantal reticulocyten is dus een maat voor de activiteit van de erytropoëse.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek ((o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Reticulocyten zijn voorlopers van erytrocyten die een aankleurbaar netwerk van RNA en ribonucleair eiwit bezitten. Reticulocyten ontstaan doordat een acidofiele erytroblast zijn kern actief uitstoot. Er volgt een stadium van rijping dat onder normale omstandigheden ongeveer vier dagen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord