Reumafactoren (RF)

Doel

Diagnostiek bij verdenking op reumatoïde artritis (RA).

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht) en klinische gegevens/vraagstelling.

Beschrijving methoden

Reumafactoren (RF) worden kwantitatief bepaald middels nefelometrie, turbidimetrie en enzymimmunoassay (EIA), waarbij in de eerste twee methoden RF-totaal en in de laatstgenoemde methode RF-IgM gemeten wordt. Als testantigeen wordt geaggregeerd humaan of konijnen-IgG gebruikt. Alle methoden zijn gebaseerd op de eigenschap van RF zich te binden aan het Fc-gedeelte van IgG. In de nefelometrische assay binden de RF in het serum aan humaan IgG, al dan niet geladen op een drager. De resulterende complexvorming geeft verstrooiing van licht, hetgeen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?