Schedeltrauma

ICPC-2: N80; ICD-10: S06;S07

Begripsomschrijving

Het schedel-hersenletsel (trauma capitis) kan worden onderverdeeld in lichte en (matig) ernstige schedel-hersenletsels.1

  • Van een licht schedel-hersenletsel (in het algemeen commotio cerebri genoemd) wordt gesproken bij een Glasgow coma scale (GCS) score van 13-15, een bewustzijnsverlies korter dan 15 minuten en een posttraumatische amnesie (PTA) korter dan 60 minuten.

Een licht schedel-hersenletsel kan verder worden onderverdeeld in:

  • categorie 1: maximale GCS-score, geen bewusteloosheid, PTA of risico factoren voor posttraumatische complicaties
  • categorie 2: commotio cerebri met maximale GCS-score en geen risicofactoren voor posttraumatische complicaties
  • categorie 3: commotio cerebri met maximale GCS-score maar met risicofactoren dan wel een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?