Schizofrenie

ICPC-2: P72; ICD-10: F20/F21/F22/F24/F25/F28

Dr. Dan Cohen

Begripsomschrijving

Schizofrenie is een klinisch syndroom, dat op basis van de criteria in de DSM-5-classificatie kan worden gesteld. Deze criteria betreffen een aantal aspecten van de symptomen en de gevolgen voor het dagelijks functioneren. Er bestaan in totaal vijf soorten symptomen, te weten:

■ wanen

■ hallucinaties

■ gedesorganiseerd spreken, bijvoorbeeld onsamenhangende (= incoherente) spraak of frequente ontsporing van het denken

■ ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag

■ negatieve symptomen: verminderde emotionele expressie of initiatiefverlies

Voor de diagnose schizofrenie moeten ten minste twee symptomen aanwezig zijn, waaronder in ieder geval ofwel een waan, ofwel een hallucinatie ofwel gedesorganiseerde spraak. Elk symptoom dient

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?