Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC)

E. coli O157:H7, enterohemorragischeE. coli (EHEC), verotoxineproducerendeE. coli (VTEC)

Aard pathogeen

Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) is een enteropathogene E. coli. STEC veroorzaakt diarree op basis van de vorming van toxines die sterk lijken op de toxines die door Shigella geproduceerd worden (SLT1 en SLT2): deze toxines werden eerder ook aangeduid als verotoxine, vandaar de oude naam ‘verotoxineproducerende E. coli’. Vooral stammen met serotype O157:H7, die verschilden van de gewone E. coli in omzetting van sorbitol, waren bekend om de productie van deze toxine. Later is gebleken dat ook stammen uit andere serogroepen deze toxines kunnen produceren.

Voorkomen

E. coli O157:H7 wordt veel aangetroffen in de darm van rundvee. Bij het slachten kan daardoor ook

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord