Stoornis in gebruik van alcohol

ICPC-2: P15;P16;P17;P18;P19; ICD-10: F10;F11;F12;F13;F14;F15;F16;F17;F18;F19

Prof. dr. Arnt Schellekens, drs. Tim van Grinsven

Begripsomschrijving

In de DSM-5-classificatie wordt een stoornis in het gebruik van alcohol (SGA) omschreven als een problematisch patroon van alcoholgebruik dat leidt tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk, zoals blijkt uit minstens twee van de volgende kenmerken die binnen een periode van een jaar optreden:

■ alcohol wordt vaak gebruikt in grotere hoeveelheden of langduriger dan de bedoeling was

■ er is een persisterende wens of er zijn vergeefse pogingen om het alcoholgebruik te minderen of in de hand te houden

■ veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn om aan alcohol te komen, alcohol te gebruiken of te herstellen van de effecten ervan

■ hunkering of een sterke wens of drang tot

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?