Subfertiliteit bij de vrouw

ICPC-2: W15; ICD-10: N97

Prof. dr. Joop Laven

Begripsomschrijving

Infertiliteit: onvermogen tot voortplanting. Subfertiliteit: het gedurende meer dan twaalf maanden uitblijven van een zwangerschap bij onbeschermde, op conceptie gerichte coïtus. Echte infertiliteit is zeldzaam. Sommigen voegen aan de definitie van subfertiliteit toe: bij een regelmatige cyclus. Bij een onregelmatige cyclus zal men, afhankelijk van de ernst van de cyclusstoornis, vaak eerder met onderzoek starten. Van primaire subfertiliteit bij de vrouw is sprake indien zij niet eerder zwanger is geweest, van secundaire indien zij ooit wel zwanger was, ook indien deze zwangerschap niet tot de geboorte van een levend kind heeft geleid.

Epidemiologische gegevens

Boven de 30 jaar neemt de vruchtbaarheid snel af: op 35-jarige en 40-jarige leeftijd

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?