Tepeluitvloed (galactorroe)

ICPC-2: X20; ICD-10: N64.5

Dr. Bas Havekes, dr. Stijn Peeters

Begripsomschrijving

Onder tepeluitvloed verstaat men de uitscheiding van vocht uit een of beide borsten. De term galactorroe slaat meer specifiek op uitvloed van melk of melkachtig vocht uit de borst(en).

Epidemiologische gegevens

Van de vrouwen met galactorroe heeft 50% hyperprolactinemie, van de vrouwen met hyperprolactinemie heeft 80% galactorroe. Schattingen over de prevalentie van galactorroe of non-puerperale lactatie bij vrouwen lopen nogal uiteen (0,6-50%). Bij vrouwen met pathologische tepeluitvloed is de gerapporteerde geschatte kans op maligniteit 12-23%, waarbij de aanwezigheid van een palpabele afwijking de kans op maligniteit significant vergroot. De kans op maligniteit varieert ook met de leeftijd: 3% bij vrouwen < 40 jaar, 10% bij vrouwen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?