Testosteron

Figuur 1 Testosteron.

Doel

Evaluatie van de androgeenstatus.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Testosteron wordt in het algemeen bepaald met behulp van LC-MS/MS of competitieve immunoassays. Hierbij wordt als eindpunt de competitie van een (fluorescerend of middels een enzym) gemerkte vorm van testosteron en het in het serum aanwezige ongemerkte testosteron voor een beperkt aantal antilichamen opgewekt tegen testosteron gebruikt. De hoeveelheid antilichaamgebonden merkstof vertoont hierbij een negatieve relatie met de hoeveelheid testosteron, die in het serum aanwezig is, waarbij het resultaat wordt verkregen door vergelijking met een kalibratiecurve, waarin bekende hoeveelheden

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?