Thyreotropine-’releasing’ hormoon-test (TRH-test)

Doel

Meting van de respons van prolactine (PRL), humaan groeihormoon (hGH), thyroïdstimulerend hormoon (TSH) op toediening van TRH ter evaluatie van de hypofysefunctie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

TRH (200-400 µg) wordt als bolus intraveneus over 30-60 seconden (t = 0) i.v. toegediend. Bloed wordt afgenomen voor TSH-, PRL- of hGH-bepaling op de tijdstippen t = -15, 0, 20, 60, eventueel 120 minuten en 180 min (neonaten). Door enkele groepen wordt eenzelfde dosis gegeven voor alle leeftijden, terwijl anderen aanpassingen maken bijvoorbeeld naar lichaamsoppervlak, zoals 200 μg/1,7 m2, of gewicht: 10 µg/kg (voor pasgeborenen, zie ref. 4).

Belasting voor de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?