Transient ischaemic attack (TIA)

ICPC-2: K89; ICD-10: G45

Dr. Pim Klarenbeek, drs. Sam Thissen, drs. Tobien Schreuder

Begripsomschrijving

In de NHG-Standaard en de Landelijke Transmurale Afspraak TIA/CVA wordt gesproken van een transient ischaemic attack (TIA) bij klachten van plots ontstane focale neurologische uitval, die op het moment van presentatie aan de arts – telefonisch of op het spreekuur – alweer verdwenen is. De meeste TIA’s duren kort: vaak maar een paar minuten; de helft minder dan 30 minuten en driekwart minder dan een uur. Het enige verschil tussen een TIA en een herseninfarct is dat de klachten bij een TIA binnen 24 uur zijn verdwenen. De etiologie van TIA’s komt overeen met die van ischemische CVA’s die leiden tot blijvende of langdurige uitval.

Epidemiologische gegevens

De incidentie van TIA in

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?