Trombocytenautoantistoffen

Doel

Het aantonen van autoantistoffen tegen trombocyten.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht en klinische gegevens/vraagstelling).

Trombocytenaantal.

Medicijngebruik (o.a. intraveneus immunoglobuline (IVIg)).

Beschrijving methoden

Een autoantistofonderzoek, aangevraagd ter ondersteuning van de diagnose ITP (bijvoorbeeld om de juiste therapie in te stellen) kan de volgende tests omvatten:

■ een directe monoclonal antibody immobilization of platelet antigens (directe MAIPA)

■ een directe trombocytenimmunofluorescentietest (directe PIFT, Ig-totaal, IgG en IgM)

■ een indirecte trombocytenimmunofluorescentietest (indirecte PIFT) met een eluaat van de patiënttrombocyten

■ een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?