Urineweginfecties bij kinderen

ICPC-2: U71; ICD-10: N30

Prof. dr. Gommert van Koeveringe

Begripsomschrijving

De diagnose bacteriële urineweginfectie (UWI) wordt gesteld op grond van het klinisch beeld tezamen met de aanwezigheid van bacteriën in de urine. Men spreekt van acute pyelonefritis bij een urineweginfectie met koorts (> 38 °C) en/of duidelijke flankpijn en van cystitis (of: lage UWI) bij een urineweginfectie zonder koorts.

Oudere kinderen hebben gewoonlijk lower urinary tract symptoms (LUTS), maar bij kinderen onder de 2 jaar zijn de verschijnselen meestal aspecifiek (bijv. groeivertraging, braken, koorts).

Epidemiologische gegevens

De prevalentie varieert afhankelijk van geslacht, leeftijd en ras van 2 tot 7%. De incidentie van urineweginfecties, zeker in het eerste levensjaar, is bij meisjes hoger dan bij jongens en

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?