Varicellazostervirus

Waterpokken, gordelroos

Aard pathogeen

Varicellazostervirus is een DNA-virus, het humaan herpesvirus-3. Het hoort tot de familie van de Herpesviridae. Het is een α-herpesvirus.

Voorkomen

Het virus komt overal ter wereld voor. Hoewel direct contact tussen varicellalaesies en mucosa ook een infectie kan opleveren, verloopt de transmissie vooral aerogeen tijdens de systemische fase van de waterpokken. Mensen zijn de enige bron voor het virus. Verticale transmissie treedt ook op. Er bestaat passieve vaccinatie (via toedienen van antistoffen, VZIG) en actieve vaccinatie.

Symptomen

Varicella veroorzaakt twee ziektebeelden. Tijdens het eerste contact ontstaat waterpokken. Reactivatie van het virus veroorzaakt herpes zoster (gordelroos). Reactivatie zonder blaasjes heet zoster sine herpete (wel

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?