Vibrio cholerae

Cholera

Aard pathogeen

Vibriones zijn gramnegatieve, kommavormige bacteriën die van nature voorkomen in brak en zout water. Van V. cholerae bestaan meer dan honderd serotypen waarvan alleen type O1 en O139 als pathogeen beschouwd worden. Binnen het serotype O1 worden twee biotypen onderscheiden, het klassieke biotype en biotype El Tor. Gastro-enteritis veroorzaakt door V. cholerae is geassocieerd met het consumeren van besmette en onvoldoende verhitte of rauwe schaaldieren. De pathogene typen vormen de choleratoxine die zorgt voor verstoring van de uitwisseling van water en elektrolyten (vloeistofsecretie) in de darm waardoor diarree ontstaat.

Andere soorten binnen het geslacht Vibrio zijn onder andere Vibrio parahaemolyticus en Vibrio vulnificus die een gastro-enteritisbeeld

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?