Viscositeit van plasma

Doel

Bevestiging van verdenking op een verhoogde viscositeit

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, geboortedatum, geslacht). Aangeven of patiënt reeds bekend is met paraproteïnemie.

Beschrijving methoden

Viscositeit is de weerstand die een vloeistof biedt tegen vervorming door afschuifkrachten, bijvoorbeeld bij stroming door een buis of capillair. Plasma en serum gedragen zich als Newtonse vloeistoffen, dat wil zeggen de viscositeit is niet afhankelijk van de stroomsnelheid. De (dynamische) viscositeit wordt uitgedrukt in mPa.s. Soms wordt gebruikgemaakt van de viscositeit gedeeld door de dichtheid: kinematische viscositeit in cSt.

De viscositeit van plasma of serum is eenvoudig te meten met een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?