Von Willebrand-factor (vWF)

Doel

Bepaling van de activiteit en de eiwitconcentratie van de von Willebrand-factor (vWF).

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht). Aanvullend een volledige bloedingsanamnese van de patiënt.

Beschrijving methoden

De eiwitconcentratie van vWF wordt bepaald met een immunologische methode, bijvoorbeeld ELISA of latex-immunoassay.

Voor de functionele bepaling van de vWF werd oorspronkelijk gebruikgemaakt van de ristocetine-cofactoractiviteit (vWF:RCo). Een suspensie van gewassen en gefixeerde trombocyten wordt gemengd met het te onderzoeken plasma en ristocetine. Vervolgens wordt de mate van agglutinatie van trombocyten gemeten in een ‘aggregometer’ en het resultaat wordt afgelezen op een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord